5 powodów, dla których Twoje dziecko powinno uczyć się języka angielskiego - Szkoła Językowa BRIGHT

Wpływ na rozwój

Nauka języków obcych to nie tylko nauka nowych słówek i innej gramatyki, lecz również rozwijanie pamięci, umysłu, koncentracji oraz kreatywności. Dzieci uczą się języka nieświadomie poprzez gry i zabawy.

Naturalne predyspozycje

Ze względu na łatwość przyswajania wiedzy, dobry słuch oraz  elastyczny aparat mowy dzieci, które osłuchują się wcześniej z językiem angielskim, wykazują lepsze rezultaty w późniejszej nauce. Łatwiej będzie im zapamiętać słowa oraz wymówić je z prawidłowym akcentem.

Poszerzanie horyzontów

Bardzo ważne jest, aby uświadamiać nasze dzieci od najmłodszych lat o istnieniu innych krajów, języków oraz zwyczajów. Poznawanie świata to kluczowy punkt w rozwoju dzieci.

Łatwość komunikacjiich

Dzieciom o wiele łatwiej jest mówić w języku angielskim ze względu na brak obaw przed popełnieniem błędu. Ich chęć  porozumienia się z drugą osobą, jest również dużo większa niż osób dorosłych. Im wcześniej zaczną mówić pełnymi zdaniami, tym łatwiej w przyszłości będzie im rozmawiać w tym języku.

Korzyści towarzyskie

Zajęcia z języka angielskiego, które przeprowadzane są w małych grupach dają dzieciom możliwość integracji, poznania nowych osób oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (np. gdy muszą zrozumieć lub wytłumaczyć innym coś w języku angielskim).