poziom językowy dziecka

Nie musisz znać języka angielskiego, żeby sprawdzić poziom językowy swojego dziecka. Czytaj do końca, żeby dowiedzieć się jak to zrobić to w sposób nieświadomy dla dziecka.

 

 

Jakie są poziomy języka angielskiego?

Poziom A1

Stopień podstawowy, osoby potrafią się komunikować w życiu codziennym za pomocą potocznie używanych zwrotów i podstawowego słownictwa, np.:

 • przedstawić siebie i innych,
 • stosować potoczne wyrażenia w konkretnych sytuacjach życia codziennego,
 • prowadzić prostą rozmowę, gdy rozmówca mówi do Ciebie wolno i wyraźnie,
 • zapytać i odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowych informacji na temat życia prywatnego i aktywności zawodowej lub rzeczy, które Cię bezpośrednio dotyczą lub otaczają.

 

Poziom A2

Stopień podstawowy, osoby potrafią się komunikować w życiu codziennym za pomocą potocznie używanych zwrotów i podstawowego słownictwa, np.:

 • rozmawiać w prostych sytuacjach życia codziennego,
 • używać podstawowego słownictwa oraz struktur gramatycznych rozmawiając o życiu codziennym
 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia na tematy związane z życiem codziennym lub te, które Cię dotyczą lub rzeczy, sprawy i zjawiska, w bezpośrednim otoczeniu,
 • przeprowadzić prostą, bezpośrednią wymianę zdań na tematy już znane.

 

Poziom B1

Stopień średniozaawansowany, osoby potrafią z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego, np..:

 • opisać doświadczenia przeszłe, plany na przyszłość oraz pojęcia abstrakcyjne, np. nadzieje, marzenia i uczucia,
 • wyjaśnić swoje motywacje, opinie i plany,
 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu, (w tekście pisanym i mówionym) na podstawowe i typowe tematy,
 • wypowiedzieć się (ustnie lub pisemnie) w sposób prosty, ale też zrozumiały i spójny, na tematy, które je interesują lub które są im znane.
 • Rozmawiać w sytuacjach podczas podróży.

 

Poziom B2

Stopień średniozaawansowany, osoby potrafią z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego, np..:

 • sformułować przejrzystą wypowiedź ustną lub pisemną na różne tematy,
 • wyjaśnić i uzasadnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne.

 

Poziom C1

Stopień zaawansowany, osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.

 • Rozumieją szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio,
 • Potrafią formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi na temat złożonych problemów,
 • Wypowiadają się płynnie, spontanicznie na różne tematy,
 • Bez większego trudu znajdują odpowiednie sformułowania,
 • Swobodnie posługują się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych.

 

Poziom C2

Stopień zaawansowany, osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.

 • Rozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszą lub przeczytają, oprócz może bardzo specjalistycznych czy slangowych sformułowań,
 • Wyrażają swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie,
 • Potrafią subtelnie różnicować odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach,
 • Umieją streścić informacje pochodzące z różnych źródeł (pisanych lub mówionych), w jasny i spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

 

Na jakim poziomie kończą edukację uczniowie w Polsce?

Według raportu Eurydice (sieć wymiany informacji i analiz na temat systemów edukacji w Europie), polscy uczniowie, którzy rozpoczynają naukę języków obcych wcześniej niż ich rówieśnicy z innych krajów, osiągają jeden z najniższych wyników w Europie. Na koniec nauki (absolwenci liceum) uzyskują poziom B1, podczas gdy uczniowie większości krajów europejskich mogą poszczycić się na koniec edukacji szkolnej znajomością języka obcego na poziomie B2, pomimo tego, że ich edukacja obejmowała mniej klas.

 

Polscy uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego wcześnie, ale kończą ją na gorszym poziomie niż ich rówieśnicy z innych krajów. Powodów tej sytuacji jest kilka, a ich rozwiązanie może nie nadejść szybko. To, w co na pewno warto inwestować czas i energię – to samodoskonalenie i rozwój również poza szkolnymi murami.

 

„Co robiliście dziś na angielskim?” – „Nic/Bawiliśmy się”

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego Twoje dziecko uważa, że nic nie robiło na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego  to zastanów się co Ty odpowiadasz na pytanie „Jak było w pracy?” Zazwyczaj odpowiadasz „W porządku” nie rozwijasz wypowiedzi na szczegółowe zadania, które wykonywaliście. Dlatego warto zmienić zadawane pytanie lub sposób sprawdzania nauczonych się na zajęciach zwrotów lub słów.

 

Jak sprawdzić poziom językowy dziecka?

Musisz pamiętać, że dzieci (i nie tylko) zawsze lepiej rozumieją niż mówią. Potrafią wykonać instrukcje podaną przez nauczyciela, ale niekoniecznie ją dosłownie przetłumaczą. Dlatego jak mówisz do dziecka „Powiedz coś po angielsku” nie przynosi to zazwyczaj żadnych efektów.

 

Spróbuj powiedzieć „Słuchaj, Marysia mi ostatnio mówiła, że jabłko to takie fajne słowo po angielsku, Ty może pamiętasz?” Wtedy wyjdzie na to, że nie testujesz swojego dziecka tylko prosisz o pomoc, a dzieci lubią wykazywać się. Młodsze dzieci możesz poprosić o nazwanie konkretnej rzeczy, którą wskażesz lub pokazać obrazek i zapytać co to jest. Możesz też napisać i wskazać słowo i zapytać w ten sam sposób o nie.

 

Jeżeli Twoje dziecko lubi oglądać bajki lub filmy w telewizji lub na Internecie, obserwuj w jakim języku je ogląda, może się okazać, że samo od siebie wybiera te po angielsku i rozumie większość tego co słyszy. Nie wierzysz? Sprawdź to 😉 Ja tak zrobiłam z moim bratem, byłam w szoku.

 

Co się dzieje w sytuacjach stresowych?

Często dzieci i młodzież są stawiane w stresowych sytuacjach i nagle kolokwialnie mówiąc „zapominają języka w gębie” dzieje się to nie tylko w obcym języku. Przykładowo jeden z moich uczniów został zapytany w Krakowie o drogę na rynek główny, oczywiście znał odpowiedź i wiedział jak to powiedzieć po angielsku, ale był tak zaskoczony całą sytuacją, że nie umiał wypowiedź ani słowa i tylko wskazał palcem. Dlatego tak ważne jest, aby ćwiczyć takie sytuacje „na żywo” na zajęciach dodatkowych. Im więcej razy to „przećwiczą” tym łatwiej będzie im wypowiedzieć „zautomatyzowaną” odpowiedź. To samo dzieje się dzieciom, które wyjeżdżają całą rodziną na wakacje i przy zamawianiu obiadu w restauracji, kiedy kelner zapyta się co podać, dziecko nie umie nic odpowiedzieć, bo wzrok całej rodziny jest na niej. Warto, uprzedzić dziecko, że taka sytuacja się wydarzy i nie oczekiwać, że coś odpowie, wtedy najprawdopodobniej samo się będzie chciało wykazać.

 

Możesz też obserwować reakcję Twojego dziecka na piosenki w języku angielskim. Zazwyczaj umieją je zaśpiewać albo nawet wytłumaczyć o czym są. Jeżeli tak jest – masz dowód, ze Twoje dziecko umie!

Na ćwiczenie języka za pomocą piosenek polecam – Lyricstraining.com

Pamiętaj, jeżeli dziecko mówi „nie wiem” to zazwyczaj znaczy, że nie chce mu się wysilać, kilka podchwytliwych pytań i znajdzie odpowiedź 😉

 

Na koniec przedstawiam mój ulubiony sposób na sprawdzanie poziomu językowego, z którego korzystamy w naszej szkole zamiast testów pisemnych. Są to quizy online, które tworzymy. Dzieci są „testowane” nieświadomie i zawsze chętnie wykonują zadania, z uśmiechem na twarzy i w bezstresowej atmosferze. Jeżeli chcesz skorzystać z kilku quizów, które stworzyliśmy zapraszam na grupę wsparcia na facebooku – Pomagam dziecku w nauce.

 

 

Jeżeli wolisz oglądać, wszystko co napisane powyżej mówiłam na czwartkowym cyklu spotkań #pomagamdzieckuwnauce: