W celu wypożyczenia pozycji z naszej biblioteki prosimy o uzupełnienie karty bibliotecznej.