1. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
2. Bonu nie wolno sprzedać.
3. Bon może zostać wykorzystany w roku szkolnym 2023/2024.
4. Jeżeli bon zostanie zniszczony, skradziony, zgubiony lub wykorzystany bez zgody, nie zostanie wydany duplikat.
5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
6. Posiadacz bonu zobowiązany jest do wcześniejszego zapisania się na kurs. Można to zrobić telefonicznie, drogą mailową lub przez stronę internetową szkoły.
7. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.
8. Szkoła Językowa BRIGHT ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszych zasad oraz rozstrzygania sytuacji, których one nie przewidują.
9. Szkoła Językowa BRIGHT zastrzega sobie prawo wprowadzenia w regulaminie zmian.