FAQ - Najczęściej zadawane pytania - Szkoła Językowa BRIGHT

Jak zapisać dziecka na kurs?

Wypełnij formularz na naszej stronie. Wyślemy do Ciebie test poziomujący dla dziecka. Następnie po dopasowaniu poziomem do grupy wyślemy Ci terminy zajęć.

 

Czy za zajęcia można płacić miesięcznie?

Tak.

 

Czy wymagany jest zakup podręcznika?

Większość naszych grup nie ma podręczników. Korzystamy z materiałów autentycznych (np. filmiki YouTube, książki, itp.) oraz z autorskiej metody nauczania Lighty the Bulb. Kursaci otrzymują w cenie kursu zeszyt ćwiczeń. Podręcznik przewidujemy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz uczniów szkół średnich.

 

Czy odbieracie i zaprowadzacie dzieci do szkoły?

Tak, wiele naszych zajęć odbywa się w godzinach świetlicowych, kiedy rodzic jest w pracy. Pracownik szkoły odbiera dziecko ze szkoły na zajęcia i zaprowadza je z powrotem.

 

Czy jest zniżka dla rodzeństwa?

Nie.

Jakie zniżki na kurs można otrzymać?

Najniższą cenę proponujemy kursantom kontynuującym już w czerwcu. Nowo zapisani uczniowie również mogą się zapisać na preferencyjnych warunkach do 30 czerwca.

 

W jaki sposób są monitorowane postępy uczniów?

Uczeń i rodzic mają dostęp do panelu, na którym zapisywane są wszystkie postępy ucznia. Wiedza jest również sprawdzana w sposób nieświadomy dla dziecka np. poprzez grę online, która zapisuje wyniki. Pod koniec każdego semestru rodzic otrzymuje opis postępów ucznia, może też spotkać się z lektorem w celu omówienia wiedzy dziecka. Lektorzy są pod stałą opieką metodyka, który monitoruje zajęcia na bieżąco.

 

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się 17 września. Jednak można się zapisać na zajęcia po tym terminie.

 

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia rozszerzające odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia wspierające mogą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu.

 

Co zawiera cena kursu?

Cena kursu rozszerzającego zawiera:

– 65 godzin zegarowych zajęć (60 godzin w Podłężu);
– autorski zeszyt ćwiczeń;
– test diagnozujący;
– opiekę metodyczną;
– możliwość odrobienia zajęć na których kursant był nieobecny na konsultacjach z lektorem;
– dwa spotkania rodzica z lektorem w celu omówienia postępów kursanta;
– panel kursanta z dodatkowymi zadaniami online;
– prezentację online do każdego działu z bieżącym materiałem;
– dostęp do oprogramowania, które ułatwia między innymi wgląd na płatności, odwołane zajęcia, liczbę godzin, które mają się odbyć, wykaz dni wolnych, kontakt ze szkołą;
– dostęp do grupy wsparcia dla rodziców na facebook’u;
– udział w warsztatach świątecznych;
– indywidualną opinię kursanta na koniec kursu;
– zniżki na wydarzenia organizowane przez szkołę (np. bal karnawałowy, warsztaty zimowe, poszukiwanie jajka)
– dyplom ukończenia kursu.

 

Cena kursu wspierającego zawiera:

– 30 lub 60 godzin zegarowych zajęć;
– program nauczania dostosowany do potrzeb ucznia;
– test diagnozujący;
– opiekę metodyczną;
– dwa spotkania rodzica z lektorem w celu omówienia postępów kursanta;
– panel kursanta z dodatkowymi zadaniami online;
– dostęp do oprogramowania, które ułatwia między innymi wgląd na płatności, odwołane zajęcia, liczbę godzin, które mają się odbyć, wykaz dni wolnych, kontakt ze szkołą;
– dostęp do grupy wsparcia dla rodziców na facebook’u;
– udział w warsztatach świątecznych;
– indywidualną opinię kursanta na koniec kursu;
– zniżki na wydarzenia organizowane przez szkołę (np. bal karnawałowy, warsztaty zimowe, poszukiwanie jajka)
– dyplom ukończenia kursu.

 

Czy szkoła wystawia faktury?

Tak.

 

Czy prowadzicie zajęcia indywidualne?

Zajęcia indywidualne prowadzimy tylko dla kursantów, którzy należą już do grupy.

 

 

Masz inne pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.