Jak sprawdzić poziom językowy dziecka? - Szkoła Językowa BRIGHT

Korzystamy z autentycznych materiałów

Każdy kurs w szkole językowej BRIGHT jest dopasowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Grupy dobierane są przede wszystkim według wieku oraz poziomu językowego, lecz również według zainteresowań – nie chcemy, aby nasi uczniowie ziewali na zajęciach! Dlatego też na naszych kursach korzystamy z krótkich filmików znalezionych w Internecie, ciekawych artykułów, wpadających w ucho piosenek oraz różnorodnych materiałów z otaczającego nas świata.

Uczymy poprzez gry i zabawę

U nas nie ma nudy! Poznawanie języka dzięki grom i zabawom eliminuje każdy stres. Kursanci uczą się zawsze z uśmiechem na twarzy. Na zajęciach wykorzystujemy gry planszowe, łamigłówki, quizy oraz gry ruchowe. W ten sposób uczniowie nie tylko szybciej przyswajają wiedzę, ale również świetnie się przy tym bawią!

Wykorzystujemy nowoczesną technologię

Każdy uczeń w Szkole Językowej BRIGHT na zajęciach ma dostęp do tabletu. Wykonywane są na nim różnorodne ćwiczenia językowe oraz gry zespołowe. Wykorzystywane są one również do ćwiczeń audio. Dzięki słuchawkom każdy może słuchać nagrań we własnym tempie oraz wielokrotnie. Do ćwiczeń językowych wykorzystujemy także tablicę interaktywną.

Wspomagamy naukę poza zajęciami

Każdy kursant ma dostęp do swojego panelu, gdzie przećwiczy słownictwo oraz struktury leksykalno-gramatyczne. Jego postępy są na bieżąco monitorowane przez lektora szkoły językowej BRIGHT oraz zapisywane i widoczne dla każdego rodzica w jego panelu. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach ma on prawo do darmowych konsultacji z lektorem, na których zostanie omówiony zrealizowany materiał.

Łączymy naukę języka z nauką innych przedmiotów

Na naszych zajęciach uczniowie ćwiczą, biegają, rysują projekty, wykonują plakaty, dowiadują się o życiu zwierząt oraz roślin, poznają inne kultury. Wykorzystujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, które polega na uczeniu się języka obcego w kontekście innego przedmiotu np. plastyki lub matematyki.