Na naszych zajęciach uczniowie ćwiczą, biegają, rysują projekty, wykonują plakaty, dowiadują się o życiu zwierząt oraz roślin, poznają inne kultury. Wykorzystujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, które polega na uczeniu się języka obcego w kontekście innego przedmiotu np. plastyki lub matematyki.

 

Zobacz pozostałe metody >