Najczęściej zadawane pytania

Dzwoniąc pod numer 733-133-390 lub przez formularz na stronie.

Zajęcia indywidualne prowadzimy tylko dla kursantów, którzy należą już do grupy.

Najniższą cenę proponujemy kursantom kontynuującym już w czerwcu. Nowo zapisani uczniowie również mogą się zapisać na preferencyjnych warunkach do 30 czerwca.

Tak, wiele naszych zajęć odbywa się w godzinach świetlicowych, kiedy rodzic jest w pracy. Pracownik szkoły odbiera dziecko ze szkoły na zajęcia i zaprowadza je z powrotem.

Zajęcia rozszerzające odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia wspierające mogą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Uczeń i rodzic mają dostęp do panelu, na którym zapisywane są wszystkie postępy ucznia. Wiedza jest również sprawdzana w sposób nieświadomy dla dziecka np. poprzez grę online, która zapisuje wyniki. Pod koniec każdego semestru rodzic otrzymuje opis postępów ucznia, może też spotkać się z lektorem w celu omówienia wiedzy dziecka. Lektorzy są pod stałą opieką metodyka, który monitoruje zajęcia na bieżąco.

Większość naszych grup nie ma podręczników. Korzystamy z materiałów autentycznych (filmiki YouTube, książki, itp.) oraz z autorskiej metody nauczania Lighty the Bulb. Kursaci otrzymują w cenie kursu zeszyt ćwiczeń. Podręcznik przewidujemy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz uczniów szkół średnich.