np. po godz. 16:00; tylko w poniedziałki, środy i czwartki.